تبلیغات
فصل نو - جواب


فصل نو

جواب سلام را با علیک بده ،
    جواب تشکر را با تواضع،
        جواب کینه را با گذشت،
            جواب بی مهری را با محبت،
                 جواب ترس را با جرأت،
                      جواب دروغ را با راستی،
                         جواب دشمنی را با دوستی،
                            جواب زشتی را به زیبایی،
                                جواب توهم را به روشنی،
                                  جواب خشم را به صبوری،
                                     جواب سرد را به گرمی،
                                     جواب نامردی را با مردانگی،
                                     جواب همدلی را با رازداری،
                                     جواب پشتکار را با تشویق،
                                     جواب اعتماد را بی ریا،
                                     جواب بی تفاوت را با التفات،
                                    جواب یکرنگی را با اطمینان،
                                 جواب مسئولیت را با وجدان،
                             جواب حسادت را با اغماض،
                          جواب خواهش را بی غرور،
                       جواب دورنگی را با خلوص،
                     جواب بی ادب را با سکوت،
                   جواب نگاه مهربان را با لبخند،
                جواب لبخند را با خنده،
           جواب دلمرده را با امید،
        جواب منتظر را با نوید،
    جواب گناه را با بخشش،
   
 

هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار، مطمئن باش هر جوابی بدهی ،یک روزی ، یک جوری ، یک جایی به تو باز می گرددنوشته شده در سه شنبه 8 اسفند 1391 ساعت 09:05 ق.ظ توسط asemanabi نظرات |


آخرین مطالب
» سخنانی از یونگ
» سکوت درمانی
» یک دقیقه مطالعه
» آرزو
» جرأت
» روز پدر

Design By : RoozGozar.com