تبلیغات
فصل نو - توصیه ای مهم برای داشتن ذهنی آرام و زندگی راحت!


فصل نو

حرص نخورید. ناراحتی را نبلعید. همانطور که از خوردن غذای مانده و فاسد پرهیز میکنید از جذب کردن و بلعیدن
حرفهای مفت و مزخرف پرهیز کنید. نگذارید حرفهایی که به نظر خودتان صحیح نمی آید و چرند است، ذهنتان را خراب
کند و باعث شود که دچار تهوع فکری شوید.


اگر دلخورید بیان کنید. اگر میترسید ترستان را به زبان بیاورید.اگر عصبانی هستید عصبانیتتان را نشان دهید. گریه دارید؟

 گریه کنید. مفاهیمی مثل خویشتنداری و سکوت و بردباری را کناربگذارید. اینها ارزشهایی ست که حکومتهای دیکتاتوری

 تبلیغ میکنند که بتوانند فرد را از همان آغاز، در خانواده سرکوب کنند و یک مشت آدم ترس خورده تحویل جامعه بدهند.

 ناراحتی ها را باید ابراز کرد و گرنه بعدها کابوس -تیک عصبی-تنگینفس- خارش تن-دسیسه چینی بهانهجویی-

 ناخن و لب جویدن و تند تند پاها را تکان دادن می شود.نگذارید کسی اعتماد به نفس شما را با نگاه-با لبخند معنی دار-با

 کنایه-با حرف و طعنه خدشه دارکند. سعی کنید به خودتان ایمان بیاورید. با خودتان صلح کنید. خودتان را (چهره تان را،

 اندامتان را)همانطور که هستید دوست داشته باشید. صلح کردن با خود آغاز زندگیست.

نوشته شده در دوشنبه 26 فروردین 1392 ساعت 04:55 ب.ظ توسط asemanabi نظرات |


آخرین مطالب
» سخنانی از یونگ
» سکوت درمانی
» یک دقیقه مطالعه
» آرزو
» جرأت
» روز پدر

Design By : RoozGozar.com