تبلیغات
فصل نو - مرد فقیر


فصل نو

مرد فقیری بود که همیشه کره درست میکرد و او آن را به یکی از بقال های شهر میفروخت، آن زن
کره ها را به صورت دایره های یک کیلویی درست میکرد. مرد آن را به یکی از بقال های شهر
میفروخت و در مقابل مایحتاج خانه را میخرید. روزی مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم 
گرفت آنها را وزن کند. هنگامی که آنها را وزن کرد؛ اندازه هر کره 900 گرم بود. او از دست مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر گفت: دیگر از تو کره نمیخرم ، تو کره را به عنوان یک کیلویی فروختی در حالیکه وزن آن 900گرم است. مرد فقیر ناراحت شد،سرش را پایین انداخت و گفت:ما ترازویی نداریم. یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قراردادیم، یقین داشته باش که به اندازه خودت برای تو اندازه میگیریم!

به نقل از فوکارونوشته شده در سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 ساعت 08:40 ق.ظ توسط asemanabi نظرات |


آخرین مطالب
» سخنانی از یونگ
» سکوت درمانی
» یک دقیقه مطالعه
» آرزو
» جرأت
» روز پدر

Design By : RoozGozar.com