تبلیغات
فصل نو - تست هوش


فصل نو

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

معما

با توجه به راهنمائی های زیر مشخص کنید که هر رنگ در کدام خانه از جدول قرار دارد؟

راهنمایی ها:

1- زرد و نارنجی مجاورند در حالی که قرمز و مشکی مجاور نیستند.


2- خانه شماره 3 یکی از رنگ های مقابل است: سفید ، سبز ، آبی ، قرمز ، خانه 5 سفید و بنفش نیست.


3- بنفش و نارنجی در یک ستون هستند در حالی که زرد و مشکی همانند سبز و آبی در یک ستون نیستند.


4- شماره خانه های سفید و صورتی متوالی است ولی خانه ها مجاور نیستند.


5- اختلاف شماره خانه های قرمز و زرد کمتر از 3 است. اختلاف شماره خانه های سفید و آبی بیشتر از 3 نیست. همچنین اختلاف شماره خانه های قرمز و آبی بیشتر از 2 است.


6- سبز که در مجاورت صورتی است در خانه ای با شماره فرد قرار گرفته. قر مز و زرد در یک ردیف قرار ندارند.


7- شماره خانه با رنگ آبی از سبز بیشتر است.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جواب معما

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

*

*

*

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

*

*

*

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شوید

*

*

*

به جذابترین گروه اینترنتی ملحق شویدنوشته شده در سه شنبه 15 مرداد 1392 ساعت 01:22 ب.ظ توسط asemanabi نظرات |


آخرین مطالب
» سخنانی از یونگ
» سکوت درمانی
» یک دقیقه مطالعه
» آرزو
» جرأت
» روز پدر

Design By : RoozGozar.com